Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản- Phật lịch 2565- Dương Lịch 2021

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN : PHẬT LỊCH 2565,DƯƠNG LỊCH 2021

 

                                                                                       

2

Để dâng lên nén hương tâm, kính mừng và cúng dường ngày Đức Phật Đản Sanh .Chúng con xin thông báo đến quý ân nhân, những mạnh thường quân cũng như các cha lành mẹ hiền trong và ngoài nước Việt Nam công việc trong thời gian vừa qua như sau:

Kính thưa quý ân nhân, trong thời gian gần một tháng trôi qua , đoàn từ thiện xã hội tỉnh Bình Dương đã trở lại các tỉnh Miền Trung, từ tỉnh Bình Thuận ra đến Nghệ An Bắc Miền Trung Việt Nam thực hiện một số công việc từ thiện và cứu người  :

1/ Đoàn khẩn cấp thực hiện 26 Phim ký sự cho những hoàn cảnh đau khổ tận cùng của kiếp người ( mời quý vị theo dỏi trên trang Web LeLamTinhLong.com cũng như trên Zalo,Facebook Tịnh Long).

2/ Đoàn thay mặt quý ân nhân xa gần, tặng 8 căn nhà tình thương (Hiện tại 5 căn nhà tình thương đang xây dựng ). Khi hoàn tất đoàn sẽ quay lại Miền Trung, để bàn giao những căn nhà còn lại .

3/ Trong chuyến đi đoàn thăm hỏi, tặng quà cho khoản 70 hoàn cảnh ,không đủ tiêu chuẩn làm ký sự . Chúng con chỉ chụp hình và viết bài chung ...

Chuyến đi từ thiện đi đã thành công viên mãn. Qua đây đoàn xin thành kính cảm niệm công Đức vô lượng vô biên của quý ân nhân cha lành mẹ hiền trong và ngoài nước ...

Chúng con xin nguyện hướng công Đức này, dâng lên cúng dường ngày Đức Phật Đản Sanh . Cũng như mười phương pháp giới chúng sanh :

Nguyện cầu cho nhân loại sớm vượt qua đại dịch này nhà nhà được an vui, gia đình hạnh phúc

Đồng nguyện cầu Đức Phật A Di Đà và Mười Phương chư Phật gia hộ cho những nạn nhân vì dịch bệnh Covid19, động đất, sóng thần… được siêu thoát, được sanh về cõi lành…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A di Đà Phật

Kính thay lời : Phật Tử Tịnh Long