Phim ký sự từ thiện , cứu người thực hiện tháng 06 và tháng 07 năm 2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý phật tử , những nhà từ tâm , quý ân nhân , những mạnh thường quân cũng như các tôn giáo bạn… trong và ngoài nước Việt Nam kính mến .

Trong tháng 06 và tháng07 năm 2019, để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu sắp tới , đoàn từ thiện Bình Dương xin thông báo đã thực hiện những công việc từ thiện và cứu người ( đoàn đã lặn lội từ miền xa xôi của các tỉnh Miền Đông ,Bình Thuận, Bình Dương sau đó trở lại các tỉnh miền Tây để thực hiện 10 phim ký sự như sau ) :

1.BỤI TRẦN , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

2.CHỊ TÔI , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

3.CHUYỆN TÌNH BÀ CHUỘT , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

4.NÁT LÒNG , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

5.NGỰA HOANG , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

6.SƯƠNG ĐÊM , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

7.THẦN CHẾT , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

8.XƠ XÁC , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 06 năm 2019

9. SẦU ĐÔNG LẺ BÓNG , phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 07 năm 2019

10. MỘT KIẾP HOA SIM, phim ký sự từ thiện và cứu người thực hiện tháng 07 năm 2019

 Chúng con Nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư đại bồ tát luôn gia hộ cho quý ân nhân , quý mạnh thường quân , các nhà hảo tâm ,các tôn giáo bạn …Gia đình an vui ,nhà nhà hạnh phúc , người người sức khỏe , thân tâm thường an lạc. Kính mời quý ân nhân theo dỏi các phim ký sự mà Tịnh Long đã đưa trên Yotube,website: Lelamtinhlong.com, Facebook ...trong các ký sự Tịnh Long đã chạy địa chỉ và số điện thoại của những ân nhân cần giúp đỡ, mong lắm thay được mọi người đồng cảm chia sẽ để họ vơi bớt đi nỗi khổ và niềm đau trong cuộc sống, kính mong quý ân nhân những mạnh thường quân xa gần mong mọi người luôn luôn đồng hành với đoàn trong những thướt phim ký sự cứu người sắp tới .( Dự kiến sắp tới đoàn sẻ đi Miền Trung và Miền Bắc )

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

         Sau đây là một số hình ảnh đại diện trong các phim ký sự này :

cc1

cc2

 gt1

gt2

gt3

gt4

gt5

gt6

gt7

gt8

gt9

gt10

gt11

gt12

gt13

gt14

gt15

gt16

gt17

gt18

gt19

gt20

gt21

gt22

gt23

gt24

gt25

gt26

gt27

gt28

gt29

gt30

gt31

gt32

gt33

gt34

gt35

gt36

gt37

gt38

gt39

gt40

gt41

gt42

gt43

gt45

BBT Website