TÂM THƯ KÊU GỌI, CỨU TRỢ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG(BÃO NORU) KHẨN

Video Liên Quan

    Tịnh Long kính thưa quý ân nhân và những mạnh thường quân trong và ngoài nước Việt kính yêu.

Cách đây vài giờ, hung thần BÃO NORU đã tràn qua các tỉnh Miền Trung, đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho bà con trên quê hương.

     Bão đã tràn vào đất liền các tỉnh Miền Trung, các tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất đó là: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị. Gây ra nhiều đau thương tang tóc, cho đồng bào .

1

2

    Đoàn từ thiện xã hội Bình Dương, có dự kiến . Ngày 4/10/2022 đoàn lên đường trở lại Miền Trung. Ban vui cứu khổ cứu nạn cho những gia đình . Cũng như các vùng bị bão quét nặng nề nhất . Chia sẻ yêu thương với đồng bào . Một tý vị ngọt, từ trái tim của Miền Nam . Hướng về người anh em khúc ruột Miền Trung .

     Ngay từ phút này, đoàn từ thiện xã hội Bình Dương, thành kính phát lời kêu gọi đến quý ân nhân xa gần, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm . Xin Chung tay hợp duyên, hổ trợ cho đoàn từ thiện chúng con . Trong chuyến đi sắp tới . Nơi người dân Miền Trung, đang chịu đựng biết bao tang tóc đau thương. Sự đóng góp ủng hộ của quý ân nhân xa gần . Giúp cho chúng con có thêm tịnh tài tịnh vật . Tinh thần và năng lượng, trong chuyến ban vui cứu khổ này .

       Mọi đóng góp ủng hộ cho đoàn từ thiện Bình Dương . Xin quý vị ghi rõ ủng hộ Miền Trung bão lũ . Danh sách ủng hộ của quý ân nhân . Chúng con xin thông báo rõ nét . Trên Facebook Zalo, trong các phim ký sự . Các mạng xã hội và trên trang : Web www.lelamtinhlong.com

   Đại diện đoàn từ thiện Bình Dương

Stk : Lê Lam / 102006245672 / ngân hàng VietinBank .

Thay mặt người Miền Trung khốn khổ . chúng con xin thành kính cảm niệm công Đức vô lượng vô biên .

   Nam Mô A Di Đà Phật