Tâm thư kêu gọi cứu trợ và từ thiện trong tháng 10 năm 2019

6

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý phật tử , những nhà từ tâm , quý ân nhân , những mạnh thường quân cũng như các tôn giáo bạn… trong và ngoài nước Việt Nam kính mến .

    Sau thời gian một tháng rưỡi,Tịnh Long lâm bệnh và trải qua 3 ca mổ : Thanh quản , tai và mắt . Đến hôm nay dù chưa khỏe hẳn nhưng Tịnh Long cố gắng kêu gọi cho chuyến đi từ thiện và cứu người trong tháng 10 này . Qua đây Tịnh Long cũng xin sám hối trước Tam Bảo, cầu nguyện Phật từ gia hộ cho Tịnh Long vượt qua cơn bệnh này để có sức khỏe phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sanh .

    Kính thưa quý ân nhân,trong thời dưỡng bệnh và trị bệnh, Tịnh Long rất nhớ mọi người và có điều chi sai sót xin quý ân nhân tha thứ và hoan hỷ cho Tịnh Long và Tịnh Long sẻ cố gắng hết sức ...vì biết bên ngoài có rất nhiều bệnh nặng và khổ hơn mình nên :

"Ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt

Chờ đợi cho xong biết chừng nào xong"

     Kính thưa qúy ân nhân vào ngày 15/10/2019 đoàn từ

thiện Bình Dương . Tiếp tục lên đường trở lại các tỉnh

Miền Trung và Miền BắcViệt Nam!    Đúng vào thời điểm

mùa mưa bảo đang đến , để đồng cảm sẻ chia vị ngọt cho

đời . Thực hiện chương trình phim ký sự , kịp thời cứu

khổ cho những mãnh đời bất hạnh . Dự kiến chuyến đi

thời gian rầt dài khoản một tháng .


     Kính mong qúy ân nhân nối vòng tay lớn , trợ duyên góp sức ủng hộ cho chuyến đi được thành công viên mãn .
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát .

7

8

9

3

Đây là một số hình ảnh Tịnh Long điều trị tại Bệnh Viện :

2

 

11

12

13

1

 

BBT Website