Từ thiện và ký sự cứu người thực hiện trong tháng 01 năm 2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý phật tử , những nhà từ tâm , quý ân nhân , những mạnh thường quân cũng như các tôn giáo bạn… trong và ngoài nước Việt Nam kính mến

Trong tháng 01 năm 2019, đoàn từ thiện Bình Dương xin thông báo đã thực hiện những công việc từ thiện và cứu người như sau :

Thực hiện 09 phim ký lần lượt có tựa đề như sau :

1.Anh đã xa em, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

2.Bụng mang dạ chửa, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

3.Em chết vì anh, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

4.Lửa cháy trước giao thừa, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

5.Ông táo về trời ,- Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

6.Tình có như không, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

7.Trọn kiếp bên nhau, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

8.Tue tua tan nát, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

9.Xuân đến quên cười, - Ký sự từ thiện thực hiện tháng 01-2019

       Nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư đại bồ tát luôn gia hộ cho quý ân nhân , quý mạnh thường quân , các nhà hảo tâm ,các tôn giáo bạn …Gia đình an vui ,nhà nhà hạnh phúc , người người sức khỏe , thân tâm thường an lạc. Kính mời quý ân nhân theo dỏi các phim ký sự mà Tịnh Long đã đưa trên Yotube,website: Lelamtinhlong.com, Facebook ...trong các ký sự Tịnh Long đã chạy địa chỉ và số điện thoại của những ân nhân cần giúp đỡ, mong lắm thay được mọi người đồng cảm chia sẽ để họ vơi bớt đi nỗi khổ và niềm đau trong cuộc sống này và cũng mong mọi người luôn luôn đồng hành với đoàn trong những thướt phim ký sự cứu người sắp tới .         Sau đây là một số hình ảnh đại diện trong các phim ký sự này :

vv1

vv2

vv3

vv4

vv5

vv6

vv7

vv8

vv9

vv10

vv11

vv12

vv13

vv14

vv15

vv16

vv17

vv18

vv19

vv20

vv21

vv22

vv23

vv24

vv25

vv26

vv27

vv28

vv29

vv30

vv31

vv32

vv33

vv34

vv35

vv36

vv37

vv38

vv39

vv40

vv41

vv42

vv43

vv44

vv45

vv46

vv47

vv48

vv49

vv50

vv51

vv52

vv53

vv54

vv55

vv56

BBT Website