Từ thiện và phóng sự cứu người thực hiện trong tháng 7 và 8 năm 2018

Nam mô tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Tôn Giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kính thưa quý phật tử , những nhà từ tâm , quý ân nhân , những mạnh thường quân cũng như các tôn giáo bạn… trong và ngoài nước Việt Nam kính yêu .

Một mùa Vu Lan Báo Hiếu nữa lại về ,trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam lễ Vu Lan (nhằm ngày 15/7 âm lịch) từ lâu đã thành một ngày trọng đại, không thể thiếu được trong hệ thống các hoạt động văn hoá tâm linh nói chung, văn hoá Phật giáo nói riêng.

Để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật ,chư Bồ Tát ,chư hiền Thánh Tăng và dâng lên cúng dường lên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ cũng như hiện tại , đoàn từ thiện xã hội Bình Dương đã thực hiện 6 phim từ thiện, ký sự cứu người lần lượt có tự đề như sau :

1-      Mưa trong nước mắt ( thực hiện tháng 7 và 8 năm 2018 )

2-      Khổ trọn kiếp người ( thực hiện tháng 7 và 8 năm 2018 )

3-      U Minh Thượng Cà Mau ( thực hiện tháng 7 và 8 năm 2018 )

4-      Trở lại Vĩnh Long ( thực hiện tháng 7 và 8 năm 2018 )

5-      Chân dung kẻ giết người ( thực hiện tháng 7 và 8 năm 2018 )

6-      Lưỡi hái tử thần ( thực hiện tháng 7 và 8 năm 2018 )

Kính mời quý ân nhân , các mạnh thường quân theo dỏi trên các phim ký sự ,trên các phim Tịnh Long nói rỏ , chi tiết từng hoàn cảnh, gia đình từng người …và số tịnh tài mà quý ân nhân giúp đỡ cho mọi người .

Chúng con nguyện đem các công đức , phước đức làm được trong mùa Vu Lan cũng như trước đây xin hồi hướng cho : ông bà cha mẹ hiện tiền của quý ân nhân và chúng con được tăng long phước thọ ,gia đình mọi người được tai qua nạn khỏi , an lạc kiết tường như ý …Ông bà cha mẹ đã quá vãng thì nguyện chư phật mười phương gia trì , gia hộ cho họ được vãng sanh về cõi lành …

Cuối lời xin thay mặt đoàn từ thiện xã hội Bình Dương , bà con mọi miền đất nước ,Tịnh Long xin chân thành cảm ơn quý ân nhân rất nhiều .Sau đây là một số hình ảnh mà đoàn đã thực hiện trong thời gian vừa qua :

u1

u2

u3

u4

u5

u6

u7

u8

u9

u10

u11

u12

u13

u14

u15

u16

u17

u18

u19

u20

u21

u22

u23

u24

u25

u26

u27

u28

u29

u30

u31

u32

u33

u34

u35

u36

BBT Website