Vu Lan Tháng 07- 2021- Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh

         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Nam Mô A di Đà Phật

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

 

Để dâng lên nén hương tâm, kính mừng và cúng dường Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu của người con Phật trên toàn thế giới .Chúng con xin thông báo đến quý ân nhân, những mạnh thường quân cũng như các cha lành mẹ hiền trong và ngoài nước Việt Nam công việc trong thời gian vừa qua như sau:

Kính thưa quý ân nhân, trong tháng 7 , Tháng 8 vừa qua , đoàn từ thiện xã hội tỉnh Bình Dương chúng con do ảnh hưởng dịch COVID nên không đi tỉnh được mà đến những vùng tâm dịch ở Bình Dương cũng như TP HCM. Đoàn đã thực hiện một số ký sự cứu đói khẩn cấp và cho ra các phim ký sự ngắn như sau:

1- Máu chảy ruột mềm

2-  Nghĩa nặng tình sau

3-  Sinh tử vô thường

4- Thương quá Việt Nam ơi

5-  Nổi niềm người xa xứ

6- Thương về miền đất mẹ

7-  Hạt gạo Thắm nước mắt

8- Giọt nắng chiều đông

9- Tình yêu không biên giới

10- Những người con đất mẹ

11- Cát bụi trong đại dịch

12- Hiểu và thương

13-Trở về từ cõi chết

14-Thân phận bọt bèo

15- Nước mắt từ Đà Nẵng

16-Lời ru của mẹ

17-Nước mắt mùa COVID

18- Bầu ơi thương lấy bí cùng

19- Hoa bốn mùa

20- Ai sinh ra CORONA

21-Tâm sự từ Nam Định

22- Cô gái bị F0

23- Khổ đau cảnh phân ly

24- Ban vui cứu khổ (02/09/2021)

25- Chia sẻ yêu thương (03/09/2021)

26 - Không giờ rồi (05/09/2021)

27- Người đi lau nước mắt (06/09/2021)

28- Cõi tạm dương trần (08/09/2021)

29- Tiễn biệt cố nhân (09/09/2021)

30 - Nước mắt từ Bình Dương (11/09/2021)

31- Hai Mùa COVID(13/09/2021)

32- Khóc Bình Dương-Thương Sài Gòn(15/09/2021)

33- Bầu bí thương nhau ( 16 và 17/09/2021)

34 - Hạt gạo chiều thu ( 18 và 19/09/2021)

35 - Trung thu mùa COVID ( 20 và 21/09/2021)

36- Bên trong phòng trọ ( 22 và 23/09/2021)

37- Số kiếp công nhân ( 23 và 24/09/2021)

38- Hoàng hôn rơi lệ ( 30/09/2021)

39 - Nam Mô Bồ Tát Phi Nhung ( 01/10/2021)


40- Đêm trong khu cách ly (30/09/2021)


41 - Chiều thu rơi lệ ( 02/10/2021)


42- Cuộc di tản giữa đại dịch( 06/10/2021)


43- Người ở lại ( 11/10/2021)


44- Buồn vui mùa COVID(13/10/2021)


45- Sau ngày 5K đóng chặt(16/10/2021)


46- Hậu thời COVID(18/10/2021)


47- Bóng mây đen thời COVID(20/10/2021)


48 -Bình Hòa hậu COVID ( 18/10/2021)


44- Tân Đông Hiệp hậu COVID(22/10/2021)


45- Nỗi buồn xóm trọ(24/10/2021)


46- Tha phương cầu thực(30/10/2021)


47- Kiếp sống công nhân(01/11/2021)
   

      Và sắp tới đây chúng con cũng tiếp tục những công việc thiện nguyện của mình. Qua đây đoàn


xin thành kính cảm niệm công Đức vô lượng vô biên của quý ân nhân cha lành mẹ hiền trong và


ngoài nước , kẻ công người của đã đồng cảm và chia sẻ yêu thương, ủng hộ tịnh tài và tịnh vật cho


đoàn...

Chúng con xin nguyện hướng công Đức này, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật . Cũng như mười phương pháp giới chúng sanh :

       Nguyện cầu cho nhân loại đại dịch được hóa giải, cuộc sống con người trở lại bình thường, nhà nhà được an vui, gia đình mọi người ai cũng hạnh phúc

        Đồng nguyện cầu Đức Phật A Di Đà và Mười Phương chư Phật gia hộ cho những nạn nhân vì dịch bệnh Covid19, động đất, sóng thần… được siêu thoát, được sanh về cõi lành…

Kính thay lời : Phật Tử Tịnh Long