Tâm Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Bà Con nghèo Trong Tháng 03-2022

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

         Kính thưa quý ân nhân, những mạnh thường quân trong và ngoài nước kính yêu:

Trong tháng 02/2022 đoàn từ thiện xã hội tỉnh Bình Dương chúng con đã đi làm ký sự cứu khổ tại các tỉnh Cao Nguyên, chuyến đi đã thành công viên mãn, 13 phim ký sự ngắn chúng con đã đưa trên các trang mạng xã hội...kính mời quý ân nhân theo dỏi.

       Và qua đây , đoàn từ thiện xã hội tỉnh Bình Dương dự kiến vào ngày 12/3/2022(DL), đoàn từ thiện sẽ tiếp tục lên đường đi đến vùng rừng núi, vùng xa của Tỉnh Đồng Nai, cũng như một số huyện xã nghèo thuộc vùng sâu tỉnh Bình Thuận để thực hiện phim ký sự, ban vui cứu khổ cứu nạn cho đời .

       Chúng con thành tâm kính kêu gọi đến những tấm lòng hảo tâm, quý mạnh thường quân xa gần . Xin trợ duyên chung tay góp sức , lá lành đùm lá rách...Chuyến đi có thể kéo dài nhiều ngày, vì vậy đoàn chúng con mong lắm những yêu thương, đùm bọc và sẻ chia những tình cảm, tịnh tài cũng như tịnh vật của quý ân nhân...Để chúng con có thêm năng lượng tin thần trên con đường ban vui cứu khổ cho chúng sanh .

       Thành kính cảm ơn đến quý vị quý ân nhân xa gần rất nhiều .

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

BBT WebSite