Từ thiện cứu người mà đoàn thực hiện trong tháng 10 ,11 năm 2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ưng Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý phật tử , những nhà từ tâm , quý ân nhân , những mạnh thường quân cũng như các tôn giáo bạn… trong và ngoài nước Việt Nam kính mến

Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2018, đoàn từ thiện Bình Dương xin thông báo đã những công việc từ thiện và cứu người trong thời gian qua như sau :

Thực hiện 14 phim ký lần lượt có tựa đề như sau :

1.Buồn thương - thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

2.Đời là khổ - thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

3.Trái đắng- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

4.Bão tố- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

5.Hai chị em - thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

6.Khổ đau vô tận- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

7.Không ngủ- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

8.Không - thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

9.Lá xanh rụng xuống- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

10.Nghiệp cảm- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

11.Ngọn lửa- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

12.Nơi vùng núi cao- thực- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

13.Quá thừa đau khổ- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

14.Thần chết- thực hiện tháng 10 và tháng 11 năm 2018

       Cuối lời ,nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư đại bồ tát luôn gia hộ cho quý ân nhân , quý mạnh thường quân , các nhà hảo tâm ,các tôn giáo bạn …Gia đình an vui ,nhà nhà hạnh phúc , người người sức khỏe , thân tâm thường an lạc. Kính mời quý ân nhân theo dỏi các phim ký sự mà Tịnh Long đã đưa trên Yotube,website, Facebook ...trong các ký sự Tịnh Long đã chạy địa chỉ và số điện thoại của những ân nhân cần giúp đỡ, mong lắm thay được mọi người đồng cảm chia sẽ để họ vơi bớt đi nỗi khổ và niềm đau trong cõi ta bà này và cũng mong mọi người luôn luôn đồng hành với đoàn trong những thướt phim ký sự cứu người sắp tới .

         Sau đây là một số hình ảnh đại diện trong các phim ký sự này :

a-1

a-2

a-3

a-4

a-5

a-6

a-8

a-9

a-10

a-11

a-12

a-13

a-14

a-15

a-16

a-17

a-18

a-19

a-20

a-21

a-22

a-23

a-24

a-25

a-26

a-27

a-28

a-29

a-30

a-31

a-32

a-33

a-34

a-35

a-36

a-37

a-38

a-39

a-40

a-41

a-42

a-43

a-44

a-45

a-46

a-47

a-48

a-49

a-50

a-51

a-52

a-53

a-54

a-55

a-56

a-57

a-58

a-59

a-60

a-61

Ban BT Website