Từ thiện và ký sự trong tháng 6, 7 năm 2018 và tâm thư kêu gọi cứu trợ các tỉnh phía Bắc và Miền Trung nhân mùa Vu Lan sắp đến

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ưng Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa quý phật tử , những nhà từ tâm , quý ân nhân , những mạnh thường quân cũng như các tôn giáo bạn… trong và ngoài nước Việt Nam kính mến

Trong tháng 06 và tháng 7 năm 2018, đoàn từ thiện Bình Dương xin thông báo đã những công việc từ thiện và cứu người như sau :

Thực hiện 08 phim ký lần lượt có tựa đề như sau :

  1. Cạn chén tình say - thực hiện tháng 6 và tháng 7 năm 2018
  2. Đêm Vũng Tàu, thực hiện tháng 6 và tháng 7 năm 2018
  3. Không chồng, thực hiện tháng 6 và tháng 7 năm 2018
  4. Lửa đã cháy- thực hiện tháng 6 và tháng 7 năm 2018
  5. Một cái thang hai số phận – Thực hiện tháng 05 năm 2018
  6. Thịt nát xương tan– thực hiện tháng 6 và tháng 7 năm 2018
  7. Xót xa– thực hiện tháng 6 và tháng 7 năm 2018
  8. Trở lại đèo Mây– thực hiện tháng 6 và tháng 7 năm 2018

           Và qua đây sắp tới mùa Vu lan báo hiếu của những người con Phật sắp về trên khắp năm châu, đoàn sẽ đi cứu trợ và làm ký sự cứu người tại các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung ,chuyến đi nhiều tỉnh và kéo dài nhiều ngày, do vậy từ giờ phút này , Tịnh Long thay mặt đoàn từ thiện và bà con xin kêu gọi tịnh tài và tịnh vật của quý ân nhân , để chuyến đi thành công viên mãn và cứu được nhiều người …

 

  Cuối lời ,nguyện cầu hồng ân tam bảo, chư đại bồ tát luôn gia hộ cho quý ân nhân , quý mạnh thường quân , các nhà hảo tâm ,các tôn giáo bạn …Gia đình an vui ,nhà nhà hạnh phúc , người người sức khỏe , thân tâm thường an lạc ...Luôn luôn đồng hành với đoàn trong những thướt phim ký sự cứu người sắp tới .

         Sau đây là một số hình ảnh đại diện trong các phim ký sự này :

vv1

vv2

vv3

vv4

vv5

vv6

vv7

vv8

vv9

vv10

vv11

vv12

vv13

vv14

vv15

vv16

vv17

vv18

vv19

vv20

vv21

vv22

vv23

vv24

vv25

vv26

vv27

vv28

vv29

vv30

vv31

vv32

vv33

vv34

vv35

vv36

vv37

BBT Website